Wij zijn verheugd om jullie voor te stellen aan Gitty, onze gepassioneerde Leidinggevende Thuiszorg bij ASP Schoonmaak & Gebouwenservice. Haar toewijding en ervaring maken haar een onmisbare schakel in ons team.

In het recente interview delen we inzichten in Gitty’s rol, haar motivatie in de thuiszorgsector, en de uitdagende taken die ze dagelijks vervult. Van het zorgen voor de juiste hulp op de juiste plek tot haar betrokkenheid bij het welzijn van zowel cliënten als teamleden, Gitty staat centraal in het streven naar kwaliteit in de thuiszorg.

Lees meer over Gitty’s ervaringen, haar visie op leiderschap, en hoe zij een positief verschil maakt in het leven van cliënten en collega’s. Ontdek hoe ASP Schoonmaak & Gebouwenservice, onder haar leiding, zich inzet voor sociale verantwoordelijkheid en gemeenschapszorg.

Wij zijn trots op het waardevolle werk dat Gitty verricht en kijken uit naar de toekomstige ontwikkelingen en doelen die zij voor zichzelf en haar team heeft gesteld.

Lees het inspirerende interview met Gitty hieronder en ontdek de mens achter de leidinggevende in de thuiszorg.

1. Kan je ons vertellen welke rol u vervult als Leidinggevende Thuiszorg bij ASP Schoonmaak & Gebouwenservice en hoe lang u al in deze functie werkt?

Ik ben sinds 2020 werkzaam als leidinggevende bij ASP Thuiszorg gemeente Ehv.

Hier verzorgde we in opdracht van Vitalis de H.O.

Vanaf +/- 01-01-2022 ben ik gestart in de gemeente Geldrop/Mierlo waar we de wmo indicatie H.O rechtstreeks via vecozo op Zilliz binnen kregen.

Het was een hele uitdaging om het nieuwe systeem de codes en de verwerking hiervan te begrijpen en toe te passen.

Ik ben als leidinggevende het aanspreekpunt voor mijn collega`s

De zorg consulenten en klantadviseurs van CMD-gemeente Geldrop/Mierlo.

De cliënten, hun vertegenwoordigers en begeleiders.

En natuurlijk mijn directe collega`s op kantoor

Ik draag zorg voor de intakegesprekken bij de cliënt, de planning en aanpassing van het rooster, het verwerken van vakantie aanvragen en ziekmeldingen en de continuering van de h.o. voor de cliënten.

Ik heb een signalerende functie, dit kan bij de client of bij een medewerker zijn en probeer actief mee te denken aan oplossingen of veranderingen. 

2. Wat motiveert je om in de thuiszorgsector te werken en hoe ziet u de rol van een leidinggevende in dit verband?

Ondanks dat mijn functie totaal veranderd is dan toen ik startte bij Asp  blijkt het voor mij iedere dag een uitdaging te zijn om de juiste hulp op de juiste plek te krijgen.

Dat onze medewerkers en cliënten zich gehoord en gerespecteerd voelen maar hierbij ook het belang en de visie van Asp in mee neem.

Ik kom uit de zorgsector en dat is ook waar mijn hart ligt, ik heb voor mij (ondanks dat het heel roerig kan zijn) de perfecte middenweg gevonden

3. Kan je enkele van de specifieke taken en verantwoordelijkheden beschrijven die u dagelijks uitvoert in uw functie als leidinggevende in de thuiszorg?

De hierboven beschreven punten en daarbij nog de urencontrole van medewerkers, de presentielijst van cliënten zodat deze gefactureerd kunnen worden.

Het overleggen en informeren van cliënten en medewerkers, functioneringsgesprekken.

Het contact houden en betrokkenheid tonen aan onze medewerkers.

Ik bel bv (bijna) altijd als iemand terug is van vakantie of zomaar als ik iemand al even niet heb gehoord.

De DKS is ook een belangrijk onderdeel waar ik helaas te weinig aan toekom door bovenstaande.

Als er echt een klacht binnenkomt (van medewerker of client) ga ik daar serieus mee aan de slag

4. Hoe ervaar je de samenwerking met thuiszorgmedewerkers en het management binnen ASP Schoonmaak & Gebouwenservice?

Ik ervaar de samenwerking met onze medewerkers en het management als heel positief en optimistisch.

Ik zie dat er echt een toekomstgerichte visie en bedrijfsplan is.

Onderling is er een goede collegiale sfeer.

Er mag meer oog zijn voor kennis in huis door casussen voor te leggen of ideeën  te bespreken.

5. Welke trainingen of certificeringen heb je gevolgd om uw vaardigheden als leidinggevende in de thuiszorg te ontwikkelen?

Ik heb (nog) geen certificeringen gehaald maar wel trainingen gehad voor het Appreo het rooster programma en Zilliz het clientenportaal

6. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in je rol als leidinggevende in de thuiszorg en hoe gaat u hiermee om?

De planning rond te krijgen en naar cliënten transparant te zijn over onze bezetting waardoor hier ook begrip voor ontstaat.

Alert zijn dat er goede H.O geleverd word

7. Kan je  ons meer vertellen over de benadering van ASP Schoonmaak & Gebouwenservice in de thuiszorg en eventuele speciale methoden of technologieën die worden gebruikt?

Benadering bestaat voornamelijk uit contact met gemeente en cliënten, de laatste tijd ook via sociale media waar voornamelijk vacatures gedeeld worden.

Laats stond er een geweldig bericht op FB waaruit de sociale verantwoordelijkheid benadrukt werd. Top

8. Hoe draagt jouw leiderschap bij aan het welzijn van de cliënten en het succes van de thuiszorgteams?

Ik probeer vooral duidelijkheid te scheppen in wederzijdse verwachtingen en ik denk dat communicatie daarbij het belangrijkste is.

9. Wat waardeer je het meest aan de bedrijfscultuur van ASP Schoonmaak en hoe draagt deze bij aan uw werkplezier?

Een gezellig hecht team waar iedereen zichzelf kan zijn, elkaar in hun waarde laten en bovenal erg gedreven zijn

10. Kan je  ons voorbeelden geven van momenten waarop u als leidinggevende in de thuiszorg het verschil heeft kunnen maken in het leven van de cliënten?

Veranderen van hulp als er geen klik is.

Het inschakelen van de gemeente als we zien dat het niet goed gaat bv vervuiling, achteruitgaan van client

Als er spoed is ruimte creëren voor die client

Luisteren naar vervelende meldingen zoals bv diefstal maar ook daarna nog eventjes bellen en vragen hoe het gaat.

Serieuze en respectvolle benadering.

11. Hoe ziet je rol bijdragen aan het streven van ASP Schoonmaak & Gebouwenservice naar sociale verantwoordelijkheid en zorg voor de gemeenschap?

Ik denk dat ik daar al een grote rol inspeel maar het zou beter zijn als wij nog meer zichtbaar zouden worden in de wijk.

Niet alleen met h.o maar misschien ook op andere vlakken inzetten bv een sociale werkplaats of stageplekken

12. Welke ontwikkelingskansen en doelen heb je voor jezelf en je team in de komende jaren?

Ik blijf me inzetten voor voldoende hulp op de juiste plek. 

Ik zou graag ook cursussen gaan volgen

13. Heb je suggesties of ideeën voor verbeteringen binnen jouw functie of voor het bedrijf als geheel?

Ik zou voor meer teamspirit gaan, zodat collega`s elkaar beter leren kennen, zelfsturender worden met bv het oplossen van knelpunten in de planning, feedback aan elkaar geven.

Het intern bijscholen van medewerkers op problematiek waar ze tegenaan lopen zodat de achtergrond van cliënten ook begrepen wordt bv, NHA en andere aandoeningen. Omgaan met agressie, grenzen leren aangeven.

14. Wat vindt je het meest bevredigende aspect van jouw rol als Leidinggevende Thuiszorg bij ASP Schoonmaak & Gebouwenservice?

Als ik weet dat ik voor iemand een positief verschil heb gemaakt, ik heb kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing voor onze clienten  maar zeker ook voor mijn collega’s

Bent u geïnspireerd door Gitty’s ervaringen en nieuwsgierig naar de mogelijkheden binnen ASP Schoonmaak & Gebouwenservice? Of het nu gaat om een carrière in de thuiszorg, interesse in onze sociale verantwoordelijkheidsinitiatieven, of gewoon een algemene vraag – wij staan voor u klaar!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en ontdek hoe u deel kunt uitmaken van ons gezellige en gedreven team. ASP Schoonmaak & Gebouwenservice staat open voor nieuwe talenten die, net als Gitty, een positief verschil willen maken in de levens van anderen.